FORENINGSPORTAL Foreninger i Gran

219 foreninger

Barneklubben i Moen kirkestue

Livssyn 

Barneklubben i Moen kirkestue er en gjeng med barn og foreldre som møtes annenhver torsdag, en søndagsskole på torsdag. Vi har felles middag fra kl 17. Det koster kr 30,- pp, max kr 100,- pr familie (Vipps). Vi synger, leker, hører fortellinger fra bibelen og har utlodning til inntekt for en søndagsskole i India. Dette er en hyggelig aktivitet som passer for hele familien.

Brandbu Barne- og ungdomskantori

Musikk/sang/dans/teater 

Brandbu Barne- og Ungdomskantori, som også blir kalt Popkorn, øver i Nes Kirkestue i Røykenvika. Ungdomskantoriet, 5.-10.klassingene, kommer rett fra skolen. Fra kl 15 kan de få litt mat. Selve kor-øvelsen er fra kl 15.30-17.00. Barnekantoriet, 1.-4.klassingene, har kor-øvelse kl 17.30-18.30. Alle skolebarn fra hele Gran er velkommen til koret!

Brandbu Skytterlag

Idrett og friluftsliv 

Brandbu skytterlag ble stiftet i 1864. Vi drifter Lygna skytebane sammen med Tingelstad skytterlag. Trening for konkurranseskyting og stoviltjakt. På Lygna har vi også leirduebane som driftes av Brandbu og Tingelstad Jeger og fiskeforening, samt egen bane for pistolskyting drevet av Hadeland Sportsskyttere.

DNT Hadeland

Idrett og friluftsliv 

Hadeland Turlag ble stiftet i mars 2000, og hadde i oktober 2016 1260 medlemmer. ​​​​​​​Foreningen dekker de to Hadelandskommunene Gran og Lunner. Løypenettet strekker seg fra Grua i Sør, til Bleiken i nord.

FABU

Musikk/sang/dans/teater 

Fagertun barne- og ungdomsteater (FABU) har til formål å skape en god og inkluderende arena for barn og unge som har interesse for musikk, dans og drama, med sikte på å gi publikum gode kulturopplevelser.

Gran Håndballklubb

Idrett og friluftsliv 

Velkommen til Gran Håndballklubb. En klubb for håndballglade barn og unge i og rundt Gran på Hadeland. Nysgjerrig på hvordan det er å spille håndball? Ta kontakt eller kom og besøk oss når som helst på en av våre treninger. Du finner mer detaljer om lag, kontaktpersoner og treninsgstider på vår hjemmeside.

Gran IL

Idrett og friluftsliv 

Gran IL er et fleridrettslag med aktivitet i 9 forskjellige undergrupper. Laget eier og drifter sitt eget anlegg; Gran Idrettspark. I tillegge har de bidratt til at det er egen turnhall ved Hadeland VGS; og de er ett av 8 eierlag i Lygna Skistadion

Gran jente- og guttekorps

Musikk/sang/dans/teater 

Gran jente- og guttekorps er et aktivt korps som øver på Gran ungdomsskole på mandager (for alle) og torsdager (kun for hovedkorpset). Korpset ble stiftet i 1955 og vi er i dag over 70 barn og ungdommer som er med i korpset. Gjennom året holder vi konserter, deltar på konkurranser og bidrar selvsagt til at 17. mai blir en festdag for hele bygda. I tillegg er det sosiale tiltak som bowlingkveld og turer. Dersom du har lyst til å bli med i korpset så kan du enten ta kontakt med vår leder Ingunn på mobil 90 10 79 45, eller møt opp på en øvelse for å bli litt kjent!

Gran Røde Kors

Humanitært arbeid 

Det er for tiden ingen aktivitet i Gran Røde Kors. Ta kontakt med Brandbu Røde Kors tlf: 905 85 676, e-post: brkhjelp@online.no eller distriktskontoret: dk.oppland@redcross.no

 / 

Hadeland Cykleklubb

Idrett og friluftsliv 

Hadeland Cykleklubb ble stiftet 4. juni 1979. Klubben rekrutterer i hovedsak medlemmene fra kommunene Gran, Lunner og Jevnaker. Klubben teller i dag 160 medlemmer, og består både av terreng- og landeveisryttere. HCK er en liten, men aktiv klubb, mange unge lovende syklister er ute og representerer HCK.

Hadeland dialekt- og mållag

Allmenn kultur 

Hadeland dialekt- og mållag er ein frivillig organisasjon med språk- og kulturinteresserte personar på Hadeland. Vi er opptekne av dialekter, språk og kultur, og eitt hovudpoeng med mållaget er at vi ønskjer å bidra til at dialektene i Noreg har gode levekår, og at også skriftspråket nynorsk kan ha gode levekår ved sida av bokmål.

Hadeland Husflidslag

Allmenn kultur 

Hadeland Husflidslag ble stiftet i 1978 og holder til i Kommunehuset på Granavollen. Vi er så heldig å nå ha fått hele 2. etasje til disposisjon, så nå har vi grovarbeids/treverksteds-rom, vevstue og arbeidsrom. I tillegg et stort rom vi kan disponere til matpauser, utstillinger osv. Her avholdes arbeidskvelder for barn og unge, for voksne, vi holder kurs og det er temakvelder.

Hadeland Jazzforum

Musikk/sang/dans/teater 

Hadeland Jazzforum ble etablert i 1982 og er en av få konsertarrangører i innlandet som har drevet kontinuerlig over flere tiår. Konsertprogrammet er preget av profesjonelle utøvere innen jazzfeltet. Klubben bestreber seg på å gjenspeile bredde og sjangervariasjon og booker så vel nye og dels ukjente artister fra inn- og utland som mer velkjente skikkelser og prosjekter innen norsk jazz. En hovedregel har vært å gi plass for så vel tradisjonelle utrykk som eksperimentelle og, for noen, mer utfordrende.

Hadeland Ride og Kjøreklubb

Idrett og friluftsliv 

Hadeland Ride og Kjøreklubb (HRK) organiserer barn, ungdom og voksne som er interessert i eller utøver ridesporten. HRK arrangerer stevner og treninger innen grenene sprang, dressur, feltritt og distanseritt. Vi arrangerer også klubbkvelder og andre sosiale aktiviteter for medlemmene.

Jaren Hornmusikkforening

Musikk/sang/dans/teater 

Jaren Hornmusikkforening er et av landets fremste amatørbrassband. Korpset holder til i Gran kommune på Hadeland, og det meste av konsertvirksomheten foregår i nærmiljøet. Vi ønsker i tillegg å vise oss frem nasjonalt gjennom deltagelse i Siddis Brass og NM for brassband, samt internasjonalt gjennom utenlandsturer.

Jaren Sanglag

Musikk/sang/dans/teater 

Jaren Sanglag er et blandakor som i 2015 har eksistert i 60 år! Koret har 33 glade medlemmer, og øver hver onsdag på Marienlyst på Jaren fra 19.00-21.30.

Jaren Vel

Lokalsamfunnsutvikling 

Jaren Vel ble stiftet av 22 foretaksomme karer 20. november 1935 på Jaren Gjestgivere (I dag Marienlyst). Det var mange oppgaver å ta fatt på for å få Jaren ut av sin dvaletilstand i skyggen av kommunene Brandbu og Gran. Som en liten buffer-stat lå Jaren mellom de to store og ble skubbet litt hit og dit. Nei, skulle man få til noe på Jaren, måtte beboerne selv ta affære, og slik er det vel også i den dag i dag.

Kontaktforum Hadeland-Amerika

Allmenn kultur 

The Hadeland Lag of America is an organization of descendants of immigrants from the Hadeland district of Oppland County, Norway in the United States and Canada. As a non-profit corporation, the Lag provides genealogical assistance and research support to its members, seeks to preserve the historical traditions of its immigrant ancestors, and strengthen contemporary bonds with their ancestral home in Norway.

Landsbyen Brandbu

Lokalsamfunnsutvikling 

Landsbyen Brandbu ble stiftet på et folkemøte med 100 stykker til stede på Bergslia 19. februar 2013. Bakgrunnen for etableringen av Landsbyen Brandbu 2020, som foreningen het de første åra, var utfordringen som Brandbu sto overfor etter at 3 – 4 butikker forsvant fra Brandbu høsten 2012.

Lygna Skisenter

Idrett og friluftsliv 

Arenaen ligger 700 m nordvest for Lygnasæter. Ankomst er enten på ski gjennom undergang RV. 4 fra Lygnasæter, eller ved avkjårsel fra RV. 4 ca 1 km nord for Lygnasæter. Det er rikelig med parkeringsplasser i nærheten av arenaen.

Moen misjonsforening

Livssyn 

Moen misjonsforening er en forening som tidligere var tilknyttet Fellesmisjonen, men etter at denne ble nedlagt for en del år siden har vi vært en frittstående forening. Når det gjelder ytremisjon støtter vi Norsk Luthersk Misjonssamband og Evangelisk Orientmisjon, og vi får også besøk av talere derfra.

95932351 / 

Moen Sportsklubb

Idrett og friluftsliv 

Stiftet i 1972, en klubb med lange tradisjoner, og dype røtter i Moen. Aktive utøvere i ski, håndball og fotball, og Hadelands (kanskje Opplands..?) beste naturlige gressmatte!

Vigga Brass

Musikk/sang/dans/teater 

Ønsker du å spille i Vigga Brass? Vi er en aktiv gjeng, alle med bakgrunn fra korpsmiljøet på Hadeland. Vårt ambisjonsnivå bestemmer vi i fellesskap. Kan du tenke deg å spille sammen med oss, send en e-post til post@viggabrass.no eller ring 957 51 011. Vi er behjelpelig med å skaffe instrument!

Øståsen Skiløyper

Idrett og friluftsliv 

Øståsen Skiløyper ble stiftet i 1986 og er et samarbeid mellom 8 lokale lag og foreninger. På kryss og tvers, fra nord til sør finnes løyper som jevnlig kjøres med løypeprepareringsmaskin og scooter. 220 km totalt.